Autor: May, Peter, 1951 prosinec 20.-

Umrlčí cesta /
Entomologův odkaz /
Kritik /
Výjimeční lidé /
Černé světlo /
Hadohlavec /
Pán ohně /
Sál smrti /
Běžkyně /
Zpětný ráz /