Téma: manželky panovníků

Hříšná královna : Konstancie Uherská, druhá žena Přemysla Otakara I /
Ženy s korunou /
Láska a majestát : román o Elišce Přemyslovně /
Guta Habsburská : slabý král, mladá královna a mocný Záviš : román /
Božena česká : boj o trůn a lásku : román /
Bílá princezna : nevěsta pro budoucího krále Václava I. /
Královna Kunhuta a Záviš : vášnivá láska v obležení nepřátel : román /
Past na královnu : vášnivá cizinka na českém trůnu /
Válka královen : Eliška Přemyslovna & Eliška Rejčka /
Kunhuta Přemyslovna : vynucený sňatek českého a polského království : román /
Podzimní trůn /